Kerncompetenties

 • FPGA firmware ontwikkeling
 • Embedded en realtime software ontwikkeling
 • Digitale signaalverwerking
 • Analoog en digitaal hardware ontwerp
 • PCB Layout
 • Modellering en simulatie werkzaamheden

Waarom Core|Vision?

 • Wij zijn innovatief en denken graag mee met onze opdrachtgevers.
 • Wij opereren als team, niet als individu.
 • Wij hebben een multidisciplinair projectteam dat geen uitdaging uit de weg gaat.
 • Onze mensen zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied, maar hebben ook affiniteit en kennis daarbuiten.
 • Onze werkstromen, kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015 gecertificeerd sinds 2017) en niveau van documentatie zorgen ervoor dat vereiste kwaliteitstrajecten zonder al teveel hobbels doorlopen kunnen worden.

Voortraject

Tijdens een oriënterend gesprek zullen de wensen van u, de potentiële opdrachtgever, worden doorgenomen. Aan de hand van deze wensen zullen wij een gedegen en onderbouwde kosteninschatting en doorlooptijd afgeven.

Verder worden eventuele mijlpalen, reviews, testmomenten en de planning in samenspraak bepaald. Dit alles om in een zo kort mogelijk tijdsbestek een zo kwalitatief hoog mogelijke oplevering te kunnen realiseren.

Project aanpak

Binnen Core|Vision wordt al enige jaren succesvol gebruik gemaakt van Scrum. Dit is een flexibele manier van werken waarbij het gangbaar is dat u als opdrachtgever onderdeel uitmaakt van het Scrum team. De opdrachtgever krijgt de rol van Product Owner toebedeeld en kan de ontwikkeling op de voet volgen.

De kracht van Scrum is o.a. de mogelijkheid tot tussentijdse/periodieke opleveringen en reviews waardoor wensen ook tussentijds bijgesteld kunnen worden door veranderende inzichten van zowel de Product Owner als het ontwikkelteam.