Gasdetectoren

Verbeteren van veiligheid en efficiëntie in gasdetectie

Door het herschrijven van software en het behalen van certificeringen

Consilium Safety is een specialist op het gebied van draagbare en stationaire gasdetectoren. Core-Vision heeft hen bijgestaan bij het vernieuwen van hun software om de benodigde certificeringen te behalen en keuringen te doorstaan. Naast softwareontwikkeling hebben wij hen bijgestaan om de hardware van enkele producten te laten voldoen aan de strenge veiligheidseisen in onder andere de maritieme en industriële sector.

De probleemstelling

In 2017 stond Consilium voor de taak om de software van hun gasdetectoren te herzien en te certificeren volgens de Safety Integrity Level (SIL) 1 norm. Het bestaande systeem was niet optimaal ingericht en gedocumenteerd waardoor verantwoord doorontwikkelen op de huidige software in de vorm van modulaire uitbreidingen niet mogelijk was.

De oplossing

De gasdetectoren bestaan uit een metalen behuizing waarop verschillende sensoren zijn aangesloten. In de behuizing zit een microprocessor waar de software van Core-Vision op draait. Deze leest de sensoren uit en geeft een alarmering wanneer het gasniveau boven een bepaalde grens komt. Door middel van het modbus protocol kunnen deze detectoren ook op afstand worden gemonitord en ingeregeld. Hierdoor kunnen mensen tijdig worden geëvacueerd wanneer er een gevaarlijke situatie zoals met giftige gassen of explosiegevaar ontstaat.

Core-Vision heeft in samenwerking met Consilium het softwaresysteem voor de gasdetectoren opnieuw ontwikkeld en geoptimaliseerd. Tijdens het proces werd ook duidelijk dat er voor enkele producten stappen moesten worden gemaakt op het gebied van hardware en instralingsbescherming. Daaropvolgend hebben wij onze kennis gedeeld om Consilium te helpen met het doorstaan van de benodigde ESD- (elektrostatische ontlading) en MED-keuringen (maritieme sector).

De voordelen

Door veiligheid en modulariteit als uitgangspunten te nemen, hebben we een solide softwarebasis gecreëerd die eventuele uitbreidingen mogelijk maakt. Hierdoor heeft Consilium naar wens nieuwe sensoren geïntegreerd en aanpassingen doorgevoerd. Bovendien is de software zodanig gestructureerd en gedocumenteerd dat het onder andere voldoet aan de SIL 1-certificering, waardoor de gasdetectoren klaar zijn voor gebruik in diverse industriële en maritieme toepassingen.

Core Vision Consilium
- Ewold Sie - Consilium Safety
"Bij Core-Vision hebben ze verstand van zaken. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. De samenwerking en de communicatie hebben we als zeer prettig ervaren de afgelopen jaren."
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram