VSM

VSM automatiseringen ontwikkelt sinds 1990 software onder de merknaam RUMA geschikt voor de agrarische markt. In de afgelopen jaren is er voor agrariërs op administratief gebied wettelijk nogal wat veranderd. Een RUMA-programma biedt de oplossing om op eenvoudige wijze bedrijfsgegevens te verzamelen en vervolgens te verwerken tot de benodigde informatie.

In samenwerking met VSM ontwikkelt Core|Vision technieken om vreetgedrag van de koe in kaart te brengen om zo de optimale hoeveelheid krachtvoer direct te beïnvloeden. Op deze manier kan de ammoniakuitstoot met minimaal 15% worden gereduceerd. Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn bijvoorbeeld RFID, draadloze sensornetwerken.

VSM