Infrastructuur en Mobiliteit

In een wereld waar infrastructuur en mobiliteit van essentieel belang zijn voor de dagelijkse werking van de samenleving, is het cruciaal om te streven naar innovaties die niet alleen de veiligheid en efficiëntie bevorderen, maar ook bijdragen aan duurzaamheid. Wij zetten ons daarom in voor de ontwikkeling van slimme technologische oplossingen die écht een positieve impact maken op de mens en de samenleving.

Infrastructuur en Mobiliteit

Diversiteit

Bij infrastructuur en mobiliteit kun je denken aan wegen, bruggen, spoorwegen, luchthavens, IT, (tele)communicatie en energievoorzieningen. Onze diensten zijn gericht op het faciliteren, verbeteren en beheren van de verplaatsing van mensen en goederen (mobiliteit) en de fysieke voorzieningen die essentieel zijn voor de werking van de samenleving (infrastructuur). Dit doen wij door slimme software, hardware en FPGA-implementaties te ontwikkelen die de samenleving veiliger, duurzamer en efficiënter maken. Deze drie thema’s komen terug in bijna al onze projecten.

Veiligheid

In dit marktsegment worden enorme eisen gesteld aan de veiligheid van onze systemen. Ze moeten (afhankelijk van de toepassing en omgeving waar ze worden toegepast) voldoen aan diverse omgevingseisen, zoals: temperatuur, trilling en EMC. Zo is resistentie tegen trillingen een belangrijk element in de spoorwegindustrie. Wij realiseren ons dat foutieve metingen en conclusies mensenlevens kunnen kosten. Om deze reden staat veiligheid hoog bij ons in het vaandel bij het ontwikkelen van onze embedded systemen.

core-vision: veiligheid van onze systemen

Duurzaamheid

Onze Engine Control Unit (ECU) en elektrische step zijn oplossingen die we hebben ontwikkeld om duurzame mobiliteit te bevorderen. Onze ECU biedt een multifuel-oplossing voor verbrandingsmotoren. We vervangen de bestaande ECU van de motor en voorzien deze van gasinjectoren, zodat het voertuig op voornamelijk milieuvriendelijkere brandstoffen zoals waterstof, biogas, methanol en ethanol werkt. Deze technologie is o.a. nuttig voor de binnenvaart- en railsector, waar de milieuvervuiling aanzienlijk is en emissiebeperkingen van groot belang zijn.

Met onze ECU wordt ook de nieuwe technologie van VapeToPower mogelijk. Dit geavanceerde motormanagementsysteem gebaseerd op onze ECU verwerkt koolwaterstofdampen en zet deze om in elektriciteit.

core-vision Engine Control Unit

Energie

De gasdetectoren die wij in samenwerking met Consilium hebben ontwikkeld zijn goede voorbeelden van technologie die de veiligheid in onder andere de scheepvaart, energiesector, bouwsector en het transport verhogen. Deze technologie is ontwikkeld voor de detectie van explosieve en toxische gassen in pompkamers, leidingtunnels, ballasttanks, spoeltanks en andere ruimten. Het draagt bij aan het voorkomen van ongelukken door explosies of het inademen van giftige stoffen.

core-vision gasdetectoren
core-vision RET MVSL-monitoringsysteem

Infrastructuur

De infrastructuur in Nederland is overvol en de vraag naar passagiers- en goederenvervoer neemt alleen maar toe. Wij geloven dat slimme technologie dit capaciteitsprobleem kan verlichten en veiliger kan maken. Voorbeelden hiervan zijn het RET MVSL-monitoringsysteem (instapbeveiliging) en de beelddeler (video stitcher) waarop de bestuurder real-time beelden te zien krijgt van de toegangsdeuren tot het OV. Ook beveiligen wij het spoor met onze op afstand bedienbare ZKL voor Dual Inventive. Met deze innovaties dragen we bij aan de minimalisering van risico's en een verbeterde doorstroming van passagiers.

IT en (Tele)communicatie

De bovengenoemde ZKL bevordert niet alleen de veiligheid en efficiëntie op het spoor maar bevat ook vergevorderde technologie op het gebied van communicatie: een geavanceerde 4G-communicatiemodule die 24/7 verbonden is en altijd de vereiste uptime en reactietijden garandeert. De spoorwerkers moeten altijd kunnen vertrouwen op een stabiele en snelle connectiviteit omdat hun leven hiervan afhangt. Dit onderstreept nogmaals het belang van veiligheid in dit marktsegment. Lees meer over het marktsegment IT en (tele)communicatie.

Lees meerLees meer
core-vision duelinventive
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram