Defensie en Ruimtevaart

Elk marktsegment heeft haar eigen uitdagingen; zo ook defensie en ruimtevaart. De oplossingen die wij binnen dit segment bieden moeten doorgaans voldoen aan strenge eisen. Daarom streven wij ernaar dat onze high-end embedded systemen altijd voldoen aan de relevante veiligheidseisen, wet- en regelgevingen en de specifieke behoeften van onze klant.

OIP_visual SENTINEL
Photo courtesy of OIP

Defensie op het land

Binnen het domein van defensie hebben wij geavanceerde technologie geleverd aan OIP, die vision systemen ontwikkelen voor militaire voertuigen zoals tanks. Deze systemen bieden de bestuurders van deze voertuigen inzichten via een 360-graden-beeld van de omgeving. De beelden van zowel dag- als nachtcamera’s worden real-time met de bestuurder gedeeld – wat essentieel is voor de veiligheid en effectiviteit van de bemanning. Core-Vision heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van videotechnologie en het hardware platform voor dit systeem.

Defensie op zee

Daarnaast heeft Core-Vision voor de fregatten van de Koninklijke Marine een oplossing ontwikkeld om de datastroom over PCI-bussen te valideren. Om eventuele operationele risico’s te beheersen en de betrouwbaarheid te waarborgen, hebben we real-time data logging systemen geïmplementeerd. Deze leggen nauwkeurig het verkeer over de PCI-bussen vast. De loggers kunnen de specieke datastroom per kaart analyseren. Hierdoor krijgt de marine toegang tot belangrijke inzichten wat betreft het functioneren van hun systemen. Dit is onder andere relevant voor proactieve onderhouds- en optimalisatiedoeleinden.

Defensie op zee

Ruimtevaart

Naast het eerdergenoemde project is OIP ook actief binnen de ruimtevaartsector. Zij ontwikkelen onder andere de CLIM (CLoud IMager) Spectrometer voor de CO2M missie van de Europese Commissie, waarmee vanuit de ruimte CO2-emissies op aarde gemeten worden. Deze data draagt onder andere bij aan milieubescherming, klimaatmonitoring en de risico-inschatting van natuurrampen. Dit systeem bevat kostbare componenten omdat deze ‘space certified’ en ‘radiation hardened’ zijn. Om de kans op succes in de ruimte en ontwikkeling te vergroten, is een grondige simulatie en validatie voor de lancering vereist. Core-Vision heeft het systeem daarom met beschikbare componenten nagebouwd als een industriële testvariant om de ontwikkelde test software en topologie te helpen valideren.

OIP and core-vision
photo courtesy of ETS

Trainingen

Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht. De bovenstaande voorbeelden geven een goed beeld van de oplossingen die wij binnen dit marktsegment bieden. Naast deze projecten bieden wij ook FPGA-trainingen aan onder andere overheidsinstellingen, defensie en bedrijven. Ben je benieuwd wat wij voor jouw uitdaging kunnen betekenen of wil je meer informatie over onze trainingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek om te sparren en om jouw wensen te bespreken.

ContactContact
Trainingen core-vision
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram